Detta är Ecosoci

Källa: Azote Images/Stockholm Resilience Centre

Med utgångspunkt i min kompetens, mina erfarenheter och mitt kontaktnät erbjuder jag konsulttjänster inom strategisk samhällsutveckling. Min kompass är stabilt inställd på ett ekologiskt och socialt hållbart samhälle.

Jag heter Mats Helander och driver sedan januari 2017 företaget Ecosoci.

Under åren har jag utvecklat min förmåga att presentera komplexa samhällsfrågor på begripligt sätt i tal och text. Jag har stor vana vid att leda och delta på möten av alla slag och storlekar, samt att planera och leda förändringsprocesser och projekt.

Jag har stor respekt för komplexiteten i vårt samhälle och kunskaper om samhällsutveckling ur alla tänkbara perspektiv. Jag förstår värdet av systematisk analys och användning av statistik. Jag har tillgång till ett stort kontaktnät med kompetenser av olika slag. Att samtidigt och sammanhållet belysa frågor ur olika perspektiv och verka i gränslandet mellan olika kunskapsdiscipliner upplever jag som en stor styrka. Jag upplever ofta att perspektiven i problemställningar och samhällsdebatten blir allt för inskränkta och ensidiga. 

Arbetslivserfarenhet och utbildning
Under min senaste anställning (2005-2016) arbetade jag med utvecklingsfrågor på Region Östergötland. Jag var huvudansvarig för arbetet med Östergötlands regionala utvecklingsprogram (RUP) som fastställdes 2012 och de fyra sista åren var jag chef för samhällsbyggnadsenheten och arbetsledare för tio medarbetare. Dessa år har gett mig kunskap inom vitt skilda kunskapsområden och därmed ett mångfasetterat perspektiv på individen, samhället och världen. Sakområden jag jobbat med är bland annat geografisk-ekonomisk utveckling, folkhälsa, infrastruktur, kopplingen utveckling - klimat, rumslig planering och strategisk utvecklingsplanering. Det har även gett insikt i offentlig förvaltning, ledning och styrning.

Tidigare har jag jobbat med företagsutveckling, näringslivsutveckling och arbetsmarknadsfrågor som anställd på Linköpings universitet och i egen firma. Jag har därför en grundläggande förståelse för näringsliv, företagande och villkoren för tillverkningsindustrin.

Under två år (1992-1994) arbetade jag med bistånd i Centralamerika. Det gav mig värdefulla insikter om globala frågor ur ett fattigt lands perspektiv och gjorde frågor om mänskligt välbefinnande och ekologisk hållbarhet påtagliga och konkreta.

På mitt examensbevis utfärdat av Linköpings universitet 1986 står det civilingenjör inom Industriell ekonomi. Under mitt yrkesliv har jag breddat mig och bland annat lärt mig mycket om samhällsplanering, folkhälsa, energi- och klimatfrågor, ekonomisk utveckling och statskunskap.

Under åren 2001-2008 var jag styrelseordförande i Björkö friskola F-9 i Ljungsbro och gymnasium i Linköping.

Mina arbetsspråk är svenska, engelska och spanska.